1ºC - 34ºFDublin, 1ºC - 34ºF
WiFi

Stay Longer & Save

Stay Longer & Save

Stay Longer & Save Offers.

  • Stay 2 Nights & Save 15%
  • Stay 3 Nights & Save 20%
  • Stay 4 Nights or more & Save 25%

Stay 2 Nights & Save 15% (Maximum 2 People)

Ab 79€ Per night Jetzt Buchen

Stay 3 Nights & Save 20% (Maximum 2 People)

Ab 79€ Per night Jetzt Buchen

Stay 4 Nights or More & Save 25% (Maximum 2 People)

Ab 79€ Per night Jetzt Buchen