-1ºC - 30ºFDublin, -1ºC - 30ºF
WiFi

Stay Longer & Save

Stay Longer & Save

Stay Longer & Save Offers.

  • Stay 2 Nights & Save 15%
  • Stay 3 Nights & Save 20%
  • Stay 4 Nights or more & Save 25%

Stay 2 Nights & Save 15% (Maximum 2 People)

Ab 59.50€ Per night Jetzt Buchen

Stay 3 Nights & Save 20% (Maximum 2 People)

Ab 56€ Per night Jetzt Buchen

Stay 4 Nights or More & Save 25% (Maximum 2 People)

Ab 52.50€ Per night Jetzt Buchen