8ºC - 46ºFDublin, 8ºC - 46ºF
WiFi

Stay Longer & Save

Stay Longer & Save

Stay Longer & Save Offers.

  • Stay 2 Nights & Save 15%
  • Stay 3 Nights & Save 20%
  • Stay 4 Nights or more & Save 25%

Stay 2 Nights & Save 15% (Maximum 2 People)

Ab 67.15€ Per night Jetzt Buchen

Stay 3 Nights & Save 20% (Maximum 2 People)

Ab 63.20€ Per night Jetzt Buchen

Stay 4 Nights or More & Save 25% (Maximum 2 People)

Ab 59.25€ Per night Jetzt Buchen